کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تأثیر اشتغال زنان ارامنه بر روابط درون خانواده در شهر تهران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 119-137

سید یعقوب موسوی؛ آدینه ادیب